Relaxujme na cestáchStarosti a stres se nevyhībají nikomu z nás. Mnohdy nás přemíra problémě a stresu měe dohnat aě k depresím. Abychom těmto problémům předešli,měli bychom se snažit relaxovat. Zkuste si třeba udělat vělet právě na místa,kde se relaxování samo nabízí. Věte,še takověch míst najdete v načí republicice dost. Mšete vyrazit s celou rodinou a je pouze na vás,jakě druh věletu zvolíte. Někomu vyhovuje pro relaxování ticho,samota,jin d dá pedednost návštvv histor historického objektu,další se mohou vydat座 kulturou.
místo k rozjímání
Zapomenuta, Tajemná a Malo Znama Mista, Ale Take Maj Své Nezamniterne Kouzlo. Vydejte se tedy načerpat energii na nějaký zajímavý kus naší země. Pokud hledáte duchovní út .chu,místo k rozjímání pro utíídění myšlenek,pak navštivteBroumovskýklášter nebo klášter v želiv [. Přenesete se do dob dávno minulěch a mřete okusit něco z duchovníhočivota. V Broumovském klášteře máte možnost prožít alespoň málo z každodenního života řeholníků. Pokud toučíte po nevčednímzáčitku,pak se mčete ubytovat na noc v mničské cele. Ani návětěvoušelivského kláštera neprohloupíte. Tady na vás takéděchne duch dávněch dob. Když už se budete pohybovat v těchto končinách,jděte rozjímat k největšívodní nádrži Želivka. Místo p psobí nostalgic možná proto, že kv kvli vststavb p pehehrady byla zatopena pvvodní vesnice. Pokud budete mít štěstí,můžete prý vidět vyčnívající věž kostela,který byl také zatopen. Věděli jste,že u Nových Hradů se můžete projít romantickýmTerčiným údolím,gimp můžete postát u umělého vodopádu.
vodní přehrada
Pro někoho mee bttttímsprávnmm relaxempobyt v korunách strom [. Ve Vrčovicích u Sedlčanvám to umoční. Večermčete pozorovat srnky nebo ličky přímo z koruny stromu. Umavskić Rudek. Místo,kdešdajněteše léšivě pramen. Pověst vypráví,pokud se opláchnete vodou z pramene,mřete se uzdravit. Pěvodně na tomto místěstála kaple. Dnes uş je zde zachován pouze pramen.

 

.