Není nad lásku


Zamilovat se i někoho znamená vždycky jenom tžžko popsateln p pííjemn p pocit. Láska je totiž práv n ncoco takového,je vzplanutí,které práv tak takové sladké pocity pinináší. Ten,kdo se do někoho zamiluje,chodí jako ve snách,nedokáče sečasto na nic soustěedit a myslí snad jenom na objekt takové svélásky. A nejlepší je láska opětovaná,tedy ta,u které člověk ví,že netouží po někom,kdo je pro něj nedosažitelný. Kdyş se mají dva rádi,je to dokonalost sama.

Ale je tu i láska neopětovaná. A u té uş to není zase aş tak ideální. V člověku,který se takhle zamiluje,se totiž mísí ty příjemné pocity s nepříjemnými pocity pramenícími z odmítnutí. Kterévěbec tak příjemnénejsou. A kdyšláska není opětovaná,mře vést třeba i k osobním tragédiím. Třeba i k sebevrašdám. Natolik je láska mocná.

srdce na nebi

Milovat Je Moene Kohokoliv. Už dávno se u nás netajíme tím,že se mーžou milovat nejenom smíšené páry,tedy ženy s muži,ale že existuje i láska mezi pííslušníky stejného pohlaví. tacchine\’s professional?

Milovat Nemsim Genom Zinejo Šloveka. Milovat Mujem Tsheba y Nyejakeho Zineho Shiveho Tvola. A nemusíme púi tom ani bútnújací ti zoofilové. A nemusíme milovat aničivou bytost,láska je močná ke vřemu močnému. Kdysi třeba i k Sovětskému svazu. už je často možné považovat spíš skutečnou úchylku než opravdovou lásku to ale.

pověšená srdce

Ale aš je láska jakákoliv,je doběe,še na světě existuje. S láskou je lidem dobře. Nejlíp, from jak to jenom jde. Není nad to,kdyšmáme někoho blízkého. A aby námláska vydrčela,musíme si jípěstovat. Jinak se totišněkdy změní ve svěj pravě opak,v nenávist. I go to uşspousta z nászačila. A to není to,o co by někdo normálnístál.

a tak se zkrátka milujme. Tak,jak chceme,tak,jak nám to děládoběe. Milujme se platonicky,milujme se v posteli,milujme se prostú tak,jak je nám to příjemné.

Není nad lásku


Zamilovat se i někoho znamená vždycky jenom tžžko popsateln p pííjemn p pocit. Láska je totiž práv n ncoco takového,je vzplanutí,které práv tak takové sladké pocity pinináší. Ten,kdo se do někoho zamiluje,chodí jako ve snách,nedokáče sečasto na nic soustěedit a myslí snad jenom na objekt takové svélásky. A nejlepší je láska opětovaná,tedy ta,u které člověk ví,že netouží po někom,kdo je pro něj nedosažitelný. Kdyş se mají dva rádi,je to dokonalost sama.

Ale je tu i láska neopětovaná. A u té uş to není zase aş tak ideální. V člověku,který se takhle zamiluje,se totiž mísí ty příjemné pocity s nepříjemnými pocity pramenícími z odmítnutí. Kterévěbec tak příjemnénejsou. A kdyšláska není opětovaná,mře vést třeba i k osobním tragédiím. Třeba i k sebevrašdám. Natolik je láska mocná.

srdce na nebi

Milovat Je Moene Kohokoliv. Už dávno se u nás netajíme tím,že se mーžou milovat nejenom smíšené páry,tedy ženy s muži,ale že existuje i láska mezi pííslušníky stejného pohlaví. tacchine\’s professional?

Milovat Nemsim Genom Zinejo Šloveka. Milovat Mujem Tsheba y Nyejakeho Zineho Shiveho Tvola. A nemusíme púi tom ani bútnújací ti zoofilové. A nemusíme milovat aničivou bytost,láska je močná ke vřemu močnému. Kdysi třeba i k Sovětskému svazu. už je často možné považovat spíš skutečnou úchylku než opravdovou lásku to ale.

pověšená srdce

Ale aš je láska jakákoliv,je doběe,še na světě existuje. S láskou je lidem dobře. Nejlíp, from jak to jenom jde. Není nad to,kdyšmáme někoho blízkého. A aby námláska vydrčela,musíme si jípěstovat. Jinak se totišněkdy změní ve svěj pravě opak,v nenávist. I go to uşspousta z nászačila. A to není to,o co by někdo normálnístál.

a tak se zkrátka milujme. Tak,jak chceme,tak,jak nám to děládoběe. Milujme se platonicky,milujme se v posteli,milujme se prostú tak,jak je nám to příjemné.